PERMOHONAN

Semua permohonan perlu dibuat secara ‘online’ melalui laman Sistem Perjawatan PERDA iaitu di http://erecruit.perda.gov.my

Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK :

1) Permohonan tidak dibuat secara ‘online’;

2) Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;

3) Permohonan tidak lengkap

Tarikh Tutup Permohonan : 16 April 2019 (Selasa)

LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

Apply Now