Whatsapp : 018 - 390 5996

PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR 119 views

IKLAN JAWATAN KOSONG

PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR

 • Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan:

  • Jawatan : Juruukur Bahan, J41
  • Kumpulan : Pengurusan dan Profesional
  • Jabatan : Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor
  • Taraf Jawatan : Contract of Service

  Jadual Gaji

  Gaji Minimum

  Gaji maksimum

  Kadar Kenaikan GajiTahunan

  RM2,529.00

  RM9,643.00

  RM225.00

  • Syarat Lantikan
   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   1. warganegara Malaysia;
   2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
   3. Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji Permulaan pada Gred J41 : RM2,529.00)

  • Syarat Bahasa Melayu

  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

  • Deskripsi Tugas
  • Bertanggungjawab mengendali pelaksanaan skop kerja ukur bahan berhubung pentadbiran kontrak termasuk menyediakan anggaran kos awal
  • membuat pengukuran kuantiti (taking off),
  • menyediakan dokumen tender dan kontrak,
  • menyedia perakuan bayaran interim,
  • menyedia arahan perubahan kerja, perakuan akaun dan bayaran muktamad,
  • mengemas kini sijil-sijil dan perakuan yang berkaitan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
  • Permohonan

  Permohonan hendaklah menggunakan BORANG PERMOHONAN PERJAWATAN PPAS yang boleh didapati di Pustaka Raja Tun Uda, Shah Alam atau muat turun melalui laman web Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, www.ppas.gov.my

 • Borang Permohonan Jawatan

  Permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar ukuran pasport, salinan kad pengenalan serta salinan sijil kelahiran pemohon, sijil-sijil persekolahan dan dokumen yang berkaitan. Semua salinan sijil hendaklah diakui sah.

  Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada alamat seperti berikut:

  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor

  D/A Perpustakaan Raja Tun Uda

  Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13

  40100 Shah Alam Selangor

  Selewat-lewatnya pada 25 OGOS 2020
Only candidates can apply for this job.
app