Whatsapp : 018 - 390 5996

MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 881 views


*** Borang permohonan boleh didapati di Aras 2, Bahagian Agama, MAIK atau KLIK SINI untuk muat turun dan borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat sebagaimana berikut:-

ALAMAT PERMOHONAN:

Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan,
Kompleks Islam Darulnaim, Lundang,
15200 KOTA BHARU.

(u.p: Bahagian Agama )

TARIKH TUTUP SEBELUM : 31 OKTOBER 2020

———————————————————————————

SYARAT-SYARAT JAWATAN PEGAWAI MASJID MUKIM

1. Imam Tua/ Imam Muda

  i. Syarat kelayakan;

   – Seorang lelaki beragama Islam yang sempurna akal.
   – Berumur 25 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun tarikh iklan
   – Mempunyai pengetahuan agama yang baik.
   – Keutamaan diberi kepada pemohon yang bermastautin atau bermukim dalam kawasan mukim masjid berkenaan;
   – Warganegara Malaysia.
   – Mempunyai latar belakang sosial yang baik serta dihormati oleh penduduk tempatan;
   – Tiada rekod jenayah yang telah dijatuhkan hukuman oleh mana-mana mahkamah termasuk Mahkamah Syariah
   – Mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik.
   – Keutamaan diberi kepada pemohon yang mempunyai Sijil Tahfiz Al-Quran daripada Pusat Tahfiz Al-Quran.
   * Pengecualian daripada ujian Tahriri (bertulis) akan dikecualikan kepada pemohon-pemohon yang mempunyai kelayakan berikut;

    – Sijil IV Thanawi atau Sijil Menengah Ugama atau Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau mana-mana sijil agama yang setaraf dengannya.
    – Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan kepujian dalam subjek Pendidikan Syariah Islam, Pendidikan Quran Dan Sunnah dan lulus Bahasa Arab.
  ii Taraf Jawatan: Berelaun (disambung perkhidmatan setiap 2 tahun berdasarkan laporan prestasi perkhidmatan)
  iii Elaun Bulanan :

   – RM1,700.00 (Imam Tua – Masjid Mukim Katogeri “A”)
   – RM1,400.00 (Imam Tua – Masjid Mukim Biasa)
   – RM1,000.00 (Imam Tua – Masjid Mukim Kecil)
   – RM1,200.00 (Imam Muda – Masjid Mukim Katogeri “A”)
   – RM1,000.00 (Imam Muda – Masjid Mukim Biasa)
   – RM800.00 (Imam Muda – Masjid Mukim Kecil)

2. Bilal

  i. Syarat kelayakan;

   – Seorang lelaki beragama Islam yang sempurna akal.
   – Mempunyai pengetahuan agama yang baik.
   – Keutamaan diberi kepada pemohon yang bermastautin atau bermukim dalam kawasan mukim masjid berkenaan;
   – Warganegara Malaysia
   – Mempunyai latar belakang sosial yang baik serta dihormati oleh penduduk tempatan;
   – Tiada rekod jenayah yang telah dijatuhkan hukuman oleh mana-mana mahkamah termasuk Mahkamah Syariah
   – Mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik.
   – Pemohon jawatan Bilal tidak disyaratkan mempunyai sijil dan akan memasuki ujian safawi (lisan)
  ii Taraf Jawatan : Berelaun
  iii Elaun Bulanan :

   RM750.00(Masjid Mukim Kategori ”A”)
   RM650.00(Masjid Mukim Biasa)


Only candidates can apply for this job.
app