Whatsapp : 018 - 390 5996

PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU (PMINT) 490 views


JAWATAN KOSONG PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU (PMINT) 2020

Bagi calon-calon yang berminat boleh membuat permohonan menggunakan laman sesawang secara online yang disediakan.

  1. Permohonan hendaklah mengemukakan permohonan melalui laman web PMINT
  2. Pemohon yang layak selepas disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga selepas melepasi tapisan keselamatan.
  3. Segala perbelanjaan bagi menghadiri temuduga jawatan di atas ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.
  4. Keutamaan akan diberi kepada calon yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan sukan.
  5. Pemohon yang mengisi borang dalam Sistem online diminta terlebih dahulu membaca syarat dan maklumat jawatan yang dipohon
  6. Pastikan maklumat yang diisi adalah benar. Pemohon yang mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan akan disenaraihitamkan dan boleh diambil tindakan
  7. Calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan
  8. Permohonan yang dikemukakan selepas tarikh tutup iklan tidak akan diproses
  9. Keputusan pemilihan calon oleh Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu adalah muktamad
  10. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan, hendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidak berjaya

Tarikh tutup permohonan : 30 Julai, 2020 (Ahad)

Only candidates can apply for this job.
app