Whatsapp : 018 - 390 5996

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 484 views

 

 


Jawatan : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI) GRED N19
Imbuhan Bulanan : RM 1,352.00 – RM 4,003.00

Taraf Jawatan : Kontrak

Kekosongan : Dua (2)

SYARAT PELANTIKAN:

Calon bagi lantikan ke Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

warganegara Malaysia;
berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik / Perdagangan / Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut;
Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu dan lulus subjek Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.
a) Syarat tambahan:-
b) Sanggup bekerja lebih masa.
c) Berkebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

CARA MEMOHON:

Pemohon yang berminat diminta mengemukakan permohonan menggunakan borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana (SOK/BUM/BR03/Jawatan 02) yang boleh dimuat turun daripada laman web Pejabat Pendaftar.

Borang permohonan hendaklah disertakan bersama:

salinan kad pengenalan
salinan sijil kelahiran
salinan sijil SPM (termasuk sijil-sijil yang berkaitan) dan
sekeping gambar terkini berukuran passport

Hantarkan permohonan ke alamat seperti di bawah:

Pejabat Pentadbiran
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
(u/p: Puan Nurul Azra Ab. Malik) atau;

Emelkan salinan lembut (softcopy) ke [email protected]

PERHATIAN

Permohonan yang tidak lengkap diisi atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan;
Hanya calon-calon yang dipilih dalam penyaringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga;
Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh TIGA (3) bulandari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN:

Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum jam 12.00 tengah hari pada 18 Disember 2020 (Jumaat)


Only candidates can apply for this job.
app
WordPress PopUp Plugin